Rana kommune - Pipebrann
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Pipebrann

Av: Kvitnes, Bjørn | Publisert: 15.05.2013 10:53:34 | Emneord: Brann- og eksplosjonsvern, Feiing

Ved pipebrann - ring 110

 

Hvis du får pipebrann Pipebrannisse

  • Ring brannvesenet på 110. Om nødvendig, evakuer huset.
  • Steng dørene og trekkventilene til ildstedet.
  • Lukk dører, vinduer og lufteventiler i rommet.
  • Kontroller at det ikke ligger brennbare ting inntil pipa og at konstruksjon inntil pipa ikke blir overopphetet. Bruk hageslangen til å kjøle dette ned dersom det er fare for antennelse og brannvesenet ikke er kommet. OBS Ikke sett deg selv i fare ved å forsøke å slukke brann som er ute av kontroll!
  • Dersom brannvesenet har lang utrykkingstid kan man forsøke å slukke selv. Bruk pulver, snø eller salt. IKKE VANN.

Pipebrann må tas alvorlig. Når beksot brenner sveller det og voldsomt. Dette kan føre til at skorsteinen blokkeres og det oppstår opphoping av gasser i skorsteinen. Dette kan antenne eksplosjonsartet og føre til store skader på skorstein og ildsted, med stor fare for brannsmitte til bygning.

De høge temperaturene i en pipebrann, kan få skorsteinen til å sprekke eller få andre skader slik at brannen kan smitte over til huset. Brennbart materiale som ligger inntil skorsteinen kan ta fyr på grunn av den høge overflatetemperaturen.

Kontroller skaden!

Etter en pipebrann, er det meget viktig at feietjenesten får kontrollert om skorstein er skadet. Typisk skade etter pipebrann, er at skorsteinen og i sær foringen i elementskorsteiner er sprukket. Sementen i fuger kan også ta skade og føre til økt forvitring av skorsteinen i årene som kommer.

Pipebrann i stålpiper

Stålpiper mer utsatt for skader ved skorsteinsbrann enn murte skorsteiner. Mest tydelig er deformasjon av innsiden på skorsteinen. Mindre tydelig er eventuelle setninger i isolasjonen i skorsteinen. Ved brann i stålpiper har man sett eksempler på at isolasjonen forvitrer og synker sammen, slik at det blir områder i skorsteinen uten isolasjon. Dette er selvsagt svært alvorlig, da overflatetemperaturen på skorsteinen blir vesentlig høgere enn det monteringsveiledningen tar høyde for. Generelt kan man si at stålpiper bør skiftes etter en skorsteinsbrann.

Årsaker til pipebrann

En pipebrann oppstår fordi sot fra dårlig forbrenning har festet seg i pipeløpet. Denne soten er svært brennbar og kan lett bli antent av åpen flamme eller høg temperatur fra ildsted.

Ved dårlig forbrenning dannes såkalt beksot / blanksot i skorstein. Beksot består av en fuktig blanding av syrer og destillater fra forbrennings- prosessen. Disse har størknet ved nedkjøling og fremstår som et uønsket og brannfarlig slaggprodukt.

Typisk er at flammene fra ovnen når soten i skorsteinen som dermed varmes opp og tar fyr. Beksot er lett å antenne. Avhengig av fuktmengde, vil det kunne antenne ved temperaturer ned mot ca 100°C.

Pipebrann kan ha temperaturer opp til 1200 - 1400°C. Dette kan føre til at det oppstår skade på ovn og pipe. I verste fall kan brann i skorstein smitte over i bygningen og føre til brann i selve huset. Også løssot kan gi pipebrann, men denne vil da forløpe mindre dramatisk.

Feil fyring og rå ved
Feil fyring og rå ved er vanligvis årsaken til at beksot og pipebrann oppstår.

Men også andre forhold kan indirekte føre til problemer. For store ildsteder i forhold til varmebehovet og feil montering av pipe / ildsted er mulige årsaker til slike problemer. Svært tette hus, gjerne kombinert med mekanisk ventilasjon er årsaker til fyringsproblemer som man stadig oftere møter i nyere hus.

Hva kan gjøres for å forhindre pipebrann?

Å forebygge pipebrann er enkelt! Sørg for å fyre riktig. Sørg også for at alt er klargjort når feieren kommer for å feie skorsteinen. Spør feieren om det er mye sot, eventuelt om det er beksot i skorsteinen. Beksot lar seg ikke fjerne bare med vanlig feiing. Dersom det er fare for pipebrann vil feietjenesten gi råd om tiltak for fjerning av beksot og tilby fresing.

Se også artikkelen om fresing av skorstein.

Sist oppdatert: 04.06.2015 13:06:13
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032