Rana kommune - Adkomst og klargjøring for feiing
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Adkomst og klargjøring for feiing

Av: Kvitnes, Bjørn | Publisert: 15.05.2013 13:06:33 | Emneord: Feiing, Brann- og eksplosjonsvern

Klargjøring før feieren kommer:

 
Varsel om feiing legges ut senest to dager før, vanligvis ca kl 13.00.
 
Før feiing må følgende være på plass:
 • Alle ventiler og spjeld på ildsted(er) må være lukket. Se etter om sotluke er forsvarlig stengt.
  • Gamle ildsteder (spesielt ildsteder med kokeplate/ringer) og åpne peiser bør dekkes til før feiing. Det samme gjelder nyere ildsteder dersom man har mistanke om lekkasjer eller dårlige pakninger, og dersom det kan være utettheter der røykrør er ført inn i skorstein.
 • Det må ikke være fyr i ildsteder og fyrkjeler ved feiing.
 • Der feiing foregår fra tak må stiger og eventuell gangbro og feieplatform være på plass. Gi beskjed med oppslag på ytterdør dersom du ønsker at feieren skal reise stige.
 • Dersom feieren må ferdes inne i boenheten eier/bruker eller andre på vegne av eier/bruker være til stede.
  • Unntak er eiendommer der feieren utelukkende må ferdes i fellesareal.
  • Der feiing foregår fra loft må det være låst opp og ryddet rundt feieluke. Husk å ta ned klær eller lignende fra eventuell klessnor. Husk også å låse opp der sotuttak foregår i fellesareal i kjeller.
 • Husk å melde fra til eventuell leieboer

Feieren reiser gjerne stigen, men ikke uoppfordret.

Grunnen til at feieren ikke uten videre reiser stigen selv, er for å unngå nedsoting dersom det ikke er gjort klart for feiing. Reist stige tas som et entydig signal om at det er gjort klart for feiing. Heng ut en beskjed på ytterdøra (se siste side på varsel om feiing) eller ta kontakt på forhånd eller dersom du ønsker at feieren skal reise stigen. Stigen må være framlagt / lett tilgjengelig.

Dersom feieren skal reise og / eller ta ned stige skal det ikke være personer eller gjenstander som kan ta skade innenfor stigens fallradius. Dette vil vurderes i hvert enkelt tilfelle og er spesielt aktuelt for bygg med mer enn en etasje.

Adkomst for feiing

Alt stige materiell skall i prinsippet være typegodkjent. Stiger uten typegodkjenning vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

 • Husstige må sikres mot utglidning. Vær spesielt oppmerksom dersom stigen reises på altan eller lignende med tredekke. Slikt underlag kan være svært glatt, i sær dersom det blir vått. Det samme gjelder selvsagt på is og snø. Der gesimshøyden er over 5 meter må stigen være sikret mot sideveis utglidning i toppen.
 • Der feiing foregår fra tak må det være takstige / trinn på taket. Stigen må være lagt opp slik at den ligger inntil skorsteinen og være forsvarlig festet og sikret mot utglidning. Typegodkjent takstige skal være festet i taket.
 • Der det er flere skorsteiner på samme tak må det være takbro mellom skorsteinene eller egen takstige til hver skorstein. Dersom hellingen på taket er moderat og taktekkingen er av sklisikker type (for eksempel papptak) kan feieren allikevel gå langs mønet uten feiebro. Rådfør deg med feieren dersom du er usikker.
 • Der skorsteinen er høg (over 1,2 meter over takflaten) må det være tilrettelagt med feieplatform, stigetrinn eller feieluke på skorsteinen.

Det er feierens arbeidsplass det gjelder og vi har stor fokus på sikkerheten. Dersom feieren ikke finner adkomst forsvarlig, vil feiing ikke bli utført. Manglende tilrettelegging av adkomst er et avvik i forhold til brannvern lovgivingen og kan føre til pålegg om utbedring.

Ansvar

Kommunen er ansvarlig for at feieren har en sikker arbeidsplass og vil ivareta dette gjennom krav til huseiere. Eier har ansvar for at huset er utrustet etter gjeldende bestemmelser. Dette betyr at huseier må sørge for at påkrevd utstyr til adkomst for feiing er til stede på eiendommen. Eier eller bruker må sørge for å få dette på plass før feiing.

Sist oppdatert: 03.07.2014 09:32:29
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032