Rana kommune - Stien boligfelt
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Stien boligfelt

Av: Nilsen, Dag-Arnfinn | Publisert: 13.05.2013 15:30:56

Stien boligfelt ligger ca. 13 km fra Mo sentrum når man kjører sørover langs E6. Feltet er sørvest-vendt med utsikt over Ranfjorden. Det er et mål å etter hvert få lagt ut et kart over området på denne nettsiden. Inntil videre viser vi til oversikten til høyre som viser en oppdatert liste over de ledige tomtene. Nærmere opplysninger fås hos Eiendoms- og oppmålingskontoret.

Planbeskrivelse

Gjeldende reguleringsplan for boligfeltet ble vedtatt i 1986. Området er utbygd i 2 etapper hvorav siste etappe ble klargjort i 1998.

Alle tomter er såkalt "skrå-tomter" i den forstand at det i utgangspunktet nødvendiggjør bygging med sokkeletasje. Over sokkeletasjen tillates det 1 etasje med gesimshøyde ikke over 6,0 m og mønehøyder ikke over 8,5 m. Grunnflata av all bebyggelse på tomtene skal tilsammen ikke overstige 25% av tomtearealet. Forholdene er nærmere spesifisert i reguleringsbestemmelsenes § 1a, b og c.

Grunnforhold

Det er ikke foretatt noen geotekniske undersøkelser i forbindelse med klargjøringen av boligfeltet da området ikke synes geoteknisk problematisk. Det er gjennomgående mye fjell i området og det kan derfor påregnes av ved utgraving av de enkelte tomtene vil man treffe på fjellgrunn. Eventuell vurdering av fundamenteringsforhold på de enkelte tomtene forutsettes å være tiltakshaverens ansvarsområde i forbindelse med klargjøringen av sin tomt.

Reguleringsplan og -bestemmelser

icpdfPlan Stien

icpdfBestemmelser Stien

Oversikt over ledige tomter og pris

ichtmLedige tomter i Stien boligfelt

Sist oppdatert: 02.01.2014 13:09:09
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032