Rana kommune - Utskarpen boligfelt
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Utskarpen boligfelt

Av: Nilsen, Dag-Arnfinn | Publisert: 13.05.2013 21:21:47

utskarpen.jpgUtskarpen boligfelt ligger ca. 36 km fra Mo sentrum når man kjører RV 12 vestover. Feltet er sørvendt med utsikt over fjordarmen Utskarpen.

Planbeskrivelse

Gjeldende reguleringsplan for boligfeltet ble vedtatt i 1982. Området er utbygd i 2 etapper hvorav siste etappe ble klargjort i 1999. 

Tillatt møne- og gesimshøyde gir rom for bebyggelse i inntil 2 etasjer med eventuelt sokkel der terrenget passer til dette. Grunnflata av bebyggelsen inkludert frittliggende garasjer o.l. skal ikke overstige 25% av regulert tomtestørrelse. Dette fremgår av reguleringsbestemmelsene for området som også har bestemmelser om maksimal tillatt møne- og gesimshøyde.

Plasseringen av boligene inne på tomtene er styrt av byggelinjer mot vei, - og på enkelte tomter også med byggelinje mot friareal. Forøvrig gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser om bygningenes plassering.

Adkomst til regulert tomt nr. 19, 21 og 37 er forutsatt skal skje via privat felles adkomst . Dvs. at opparbeidelse og fremtidig vedlikehold av denne felles adkomsten vil være brukerne av denne adkomsten sitt ansvar. Hva angår regulert tomt nr. 18 og 20 vil det være valgfritt om adkomsten legges via fellesavkjøringen eller direkte til kommunal gate.

Det er privat vannforsyning i området selv om forsyningen skjer via kommunal ledningsnett i gata. Alle nye tomter innenfor området får medlemskap og vannforsyning fra Utskarpen og Sørsjona vannandelslag. Medlemskapet skjer automatisk ved kjøp av tomt hvor andelsbeløpet (tilknytningsavgiften) er inkludert i kjøpesummen for tomta. Vannandelslaget vil kreve inn årsavgift på vanlig måte fra abonnenter innenfor området.

Grunnforhold

Det er ikke foretatt noen geotekniske undersøkelser i forbindelse med klargjøringen av boligfeltet da området ikke synes geoteknisk problematisk. Det er gjennomgående en del fjell i området og det kan derfor påregnes av ved utgraving av de enkelte tomtene vil man treffe på fjellgrunn. Eventuell vurdering av fundamenteringsforhold på de enkelte tomtene forutsettes å være tiltakshaverens ansvarsområde i forbindelse med klargjøringen av sin tomt.

Reguleringsplan og -bestemmelser

icpdfPlan Utskarpen

icpdfBestemmelser Utskarpen

 Oversikt over ledige tomter og tomtepris

ichtmLedige tomter Utskarpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 02.01.2014 13:12:07
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032