Rana kommune - Tomtepriser boligfelt
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Tomtepriser boligfelt

Av: Nilsen, Dag-Arnfinn | Publisert: 13.05.2013 12:53:37

I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2013 ble det vedtatt en økning av de kommunale tomteprisene med 3,33 % i hht. prisstigning i kommunal sektor. Prisene som fremkommer nedenfor gjelder derfor i perioden 01.01.13 - 31.12.13

Kjøpesummen for ei tomt består av flere delsummer som tilsammen blir den pris som kjøper må betale. Grunnprisen er ment å skal dekke kommunens utgifter ved forutgående grunnerverv herav også kostnadene for erverv av de arealer i utbyggingsområdet som ikke kan omsettes videre slik som veiareal, friareal etc. I tillegg betaler en tomtekjøper en nærmere spesifisert andel til inndekking av kommunens nødvendige utbyggingskostnader ved å gjøre tomtene byggeklare.

Dette gjelde kostnader til utbygging av bl.a. gater samt fremføring av vann og avløp. For boligtomter er denne kostnad 2-delt med én variabel pris pr. m2 og én fast pris pr. tomt. Prinsippet er at én halvpart av de totale utbyggingskostnadene i et tomtefelt fordeles på antall tomter mens den andre halvpart fordeles pr. m2 salgbart areal.

Oppbyggingen av tomteprisen i de forskjellige kommunale områdene fremkommer i tabellene nedenfor. I tillegg kommer gebyrer og omkostninger i forbindelse med opprettelse av matrikkelenhet samt tinglysing av skjøte og dokumentavgift til Staten.
 


 


 

 

Sist oppdatert: 15.11.2013 15:20:38
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032