Rana kommune - Fremtidig nye boligfelt
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Fremtidig nye boligfelt

brennaas.JPG 

For Rana kommune sitt vedkommende er Brennåsen vurdert å være kommunens sitt neste større satsingsområde. Området er i kommunedelplan for Mo og omegn avsatt til boligformål. Reguleringsplan er under behandling og forvenes vedtatt i løpet av 1. halvår 2016. 

Området mangler imidlertid godt nok overordnet vegnett inkludert gang-/sykkelvei samt VA. Utbygging betinger at dette er etablert med forankring i godkjente arealplaner for området hvor endelig hovedvegnett og formålsgrenser er fastsatt. Etappevis utbygging synes mest aktuelt.

Sist oppdatert: 10.05.2017 12:22:04
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032