Rana kommune - Vikaleira industriområde
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Vikaleira industriområde

Av: Nilsen, Dag-Arnfinn | Publisert: 02.01.2014 10:52:08

vika1.JPG 

Vikaleira industriområde ligger ca. 2 km nord for Mo sentrum.

Området ble oppfylt rundt 1990. Feltet er tidligere sjøgrunn som er oppfylt ved hjelp av avgangsmasser fra Rana Gruber AS.

Kommunestyret vedtok i møte den 10.12.2012 i sak 112/12 å kunngjøre ledig for salg det siste kommunale næringstomtene i området.


Totalt areal som ble byggeklart etter opparbeidelsen/klargjøringen var ca. 75000 m2. Gjeldende reguleringsplan viste forslag til tomteinndeling med 13 tomter som hadde en gjennomsnittlig størrelse på ca. 5700 m2. Vedtatte tomteinndeling kunne endres hvis behovet meldte seg. Pr. 31.12.2015 er det ca. 14750 m2 ledig areal igjen.

Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til industriformål. Dette omfatter bygninger og anlegg for tradisjonell vareproduksjon samt håndverksvirksomhet, verkstedtjenester, servicearbeid, engros virksomhet, transportfunksjoner og liknende. For virksomheter innenfor vareproduksjon, håndverk-, service- og verkstedtjenester tillates deler av bebyggelsen benyttes til butikk/utsalg tilknyttet virksomheten.

Det tillates ikke etablert virksomheter som på grunn av støy eller annen forurensing vil være til vesentlig ulempe for omliggende boligstrøk. Duk haller vil ikke bli tillatt oppført på området.

Kommunestyret har i sitt vedtak i tillegg tatt inn at med bakgrunn i områdets beliggenhet som knutepunkt mellom veg, jernbane og båt, - vil Rana kommune som grunneier/selger prioritere og legge til rette for virksomheter som driver med transport og tjenester innenfor spedisjon og logistikk.

Tomteprisen er fastsatt til kr. 652,-/m2 gjeldende for 2017. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med opprettelse av matrikkelenhet samt tinglysing av skjøte. Tildeling/fordeling av tomtene skal skje av administrasjonen i samråd med Rana Utviklingsselskap AS.

Nærmere informasjon om tildelingskriteriene fremkommer av kommunestyrets vedtak i sak 112/12 som er lagt ut som link i margen til høyre.

Skriftlig søknad sendes Rana kommune, Teknisk avdeling, postboks 173, 8601 Mo i Rana. I søknaden skal det redegjøres for arealbehov og hvilke planer søker har for tomta.
Sist oppdatert: 19.01.2017 10:48:18
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032