Rana kommune - Ungdataundersøkelsen høsten 2013
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Ungdataundersøkelsen høsten 2013

Av: Botten, Rune | Publisert: 20.01.2014 09:34:25

​Høsten 2013 ble Ungdata-undersøkelsen gjennomført blant alle elever på ungdomstrinnet i Rana kommune. Den 16. januar ble hovedfunn fra undersøkelsen presentert.

​Formålet med undersøkelsen var å få bedre kunnskap om ungdoms helse, trivsel og hvordan ungdom i Rana har det både på skole og på fritiden. Undersøkelsen ble gjennomført av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) i samarbeid med KoRus-Nord (Kompetansesenter rus, Nord Norge) og Rana kommune. 849 elever på ungdomstrinnet har svart på spørsmål om blant annet skole og framtid, helse, trivsel og rusmidler. God gjennomføring, høy svarprosent, stort engasjement i skoleavdelingen på presentasjonen og ikke minst resultatene speiler en grunnskole med god kvalitet, samt flinke rektorer og lærere i Rana. Den samme undersøkelsen er også gjennomført på alle videregående skoler i Nordland.

Hovedinntrykk er at Rana stort sett kommer bedre ut resultatmessig sammenlignet med andre kommuner i Nord-Norge og landsgjennomsnittet. Det er veldig positivt, og var for mange litt overaskende. Ungdomsgenerasjonen i Rana har generelt tette bånd til foreldrene, høy skoletrivsel og få har erfaring med tobakk, rus og kriminalitet. Hovedutfordringene i Rana er mye de samme som landet for øvrig; økende psykisk uhelse blant ungdom og særlig blant jenter, samt at resultater samvarierer med familieøkonomi. Andre generelle utfordringer som vi må ta på alvor er at en god del plages av ensomhet og utsettes for mobbing, mange har ugunstige måltidsvaner og er inaktive, og ungdom bruker mye av fritiden foran PC-skjermen (særlig gutter).

Handling må være basert på kunnskap. Nå har vi fått et omfattende og unikt datamateriale som skal innlemmes i kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Det samlede kunnskapsgrunnlaget skal ligge til grunn for all planlegging og tjenesteyting i kommunen. Godt samarbeid mellom avdelinger og tidlig innsats er viktige stikkord når konkrete tiltak skal prioriteres og iverksettes. Det kom i tillegg inn mange gode innspill både under presentasjonen og på oppfølgingsmøtet. Innspill blir tatt med i det videre arbeidet!

Gro Sæten
Folkehelsekoordinator

 

Les intervju med elevrådsrepresentanter vedr undersøkelsen i RanaBlad.

Sist oppdatert: 08.05.2014 14:24:13
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032