Rana kommune - Båndtvang
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

​​​​​​​​​​ 

logo m til tjeneste.jpg 

 

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Startside

Båndtvang

Av: Berg, Allan | Publisert: 22.06.2015 14:47:55

BÅNDTVANG
 
I peroden 1.april – 20.august er det båndtvang for alle hunder over hele landet.  Båndtvangen skal sikre viltet og husdyr på beite.  Hjemlet i «Lov om hundehold»: I 
 

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

§ 7. Særlig om sikring av hund der tamrein beiter
I områder der tamrein lovlig beiter, skal hundeholderen se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet. Reinens eier kan kreve at en hund som uroer rein, blir holdt innestengt mens rein blir flyttet forbi bosted, seter eller hytte. Fylkesmannen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet når hensynet til reindriften tilsier det.

§ 9. Unntak fra sikringsreglene
a)         hund når den brukes i reindrift,
b)         dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
c)         hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving
           for slik tjeneste,
d)        hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
e)        særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller
           hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av
           kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et
          område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd
          foreligger
f)        hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. 
          april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.
En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder

I tillegg til den ordinære båndtvang har Rana kommune en egen forskrift om hundehold.
 
Rana kommune ønsker gjennom denne forskriften å:

  • Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
  • Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
  • Forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt av hunder.
  • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
  • Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.

    Lokal forskrift om hundehold
Sist oppdatert: 22.06.2015 14:53:42
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032